Osteoporos innebär att skelettet blivit försvagat och risken för fraktur vid ringa trauma ökar. Tillståndet drabbar varannan kvinna och var fjärde man i Sverige och risken ökar med åldern.

Läs mer