FÖR FÖRETAG


FÖRETAGSHÄLSA I TOMELILLA, PÅ ÖSTERLEN OCH I YSTAD

Vi hjälper dig att få personalen må bra så att de kan prestera på jobbet. 
Vi kan erbjuda snabb hjälp vid akuta besvär, så att en sjukskrivning kan förkortas eller undvikas. 
Vi erbjuder även individuella lösningar för små och stora företag i Tomelilla, på Österlen och i Ystad med omnejd. 

FRISKVÅRD

Vi får ofta frågan om man kan använda sitt friskvårdsbidrag till behandling hos våra kiropraktorer/naprapater. 

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. 

Det är dessutom viktigt att veta att det alltid är arbetsgivaren som bestämmer om de anställda får friskvårdsbidrag överhuvudtaget, samt även vad man kan få bidrag för. Förmånen måste isåfall erbjudas till alla anställda.

Du får inte använda friskvårdsbidraget för medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård.
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) §4 är hälso- och sjukvårdspersonal den personal med legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvård.  Legitimerade kiropraktorer/naprapater och deras tjänster är därför klassade som momsbefriad hälso- och sjukvård

”Kiropraktors/naprapaters massagebehandling av enklare slag” har tidigare varit en skattefri förmån enligt Skatteverkets lista över friskvårdsaktiviteter. Sedan januari 2022 är denna listan bortplockad,  det beror på att listan gick att uppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter. Att exempellistan tagits bort innebär dock inte att reglerna har ändrats.

Detta innebär att man (endast) kan erbjuda ”enklare massage” i  syfte att vara avstressande eller avslappnande då man får spänningar av sitt arbete. En behandling som bekostas av friskvårdsbidraget är momspliktig. Därför rekommenderar vi att du använder ditt friskvårdsbidrag på massage hos vår massageterapeut istället.

Däremot kan arbetsgivaren stå för ”fri förebyggande behandling och rehabilitering” enligt nedan.

FRI FÖREBYGGANDE BEHANDLING OCH REHABILITERING

Du som arbetsgivare kan göra avdrag för kostnader för insatser för att förebygga och åtgärda ohälsa, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men du ska göra en individuell bedömning av den anställde och kunna visa behovet och syftet med behandlingen. 


Förmån av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering som arbetsgivare tillhandahåller en anställd ska inte tas upp till beskattning om förmånen tillhandahålls av arbetsgivaren som ett led i det arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen är ansvarig för. Skattefriheten gäller även eventuell hälso- och sjukvård, exempelvis hos sjukgymnast/fysioterapeut och kiropraktor/naprapat, som ingår som en del av den förebyggande behandlingen eller rehabiliteringen. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.


När behovet finns hos den anställda är behandlingen hos kiropraktor/naprapat därför avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde. Ansvaret för bedömning av behovet hos den anställde ligger på arbetsgivaren.

FORMA ETT EGET UPPLÄGG

Det vanliga är att företaget står för hela eller delar av summan på behandling på kliniken.

Vi kan dock även skräddarsy ett upplägg utifrån era behov och önskemål. 

Vill ni till exempel att vi kommer ut till företaget för att få inblick i hur er verksamhet ser ut och komma med förslag på ergonomiska förbättringar? Vi kan göra en föreläsning anpassat till just ert företag och era anställda, exempelvis om friskvård, hållning, träning och ergonomi.

Vi kan även ge rådgivning till er personal individuellt eller i grupp, ex. specifika övningar för specifika besvär. Vi svarar på frågor från era anställda gällande ergonomi, kropp och hälsa. Vi kan också hålla ett träningspass. 

Hör av er för mer information och offert!

FAKTURAAVTAL FÖR FÖRETAG

För förenklad bokföring och betalning kan vi fakturera Ert företag för "Fri förebyggande behandling och rehabilitering" som dina anställda fått av kiropraktor/naprapat och/eller "Friskvård" de fått hos vår massageterapeut.

KONTAKTA OSS FÖR INFORMATION OCH FRÅGOR

Senast uppdaterad 2023-08-24 BMR