KIROPRAKTOR

UTBILDNING

Utbildningen till kiropraktor omfattar 300 högskolepoäng (motsvarande fem års heltidsstudier) på universitet, samt ett års allmäntjänstgöring, som i sin tur leder till legitimation. Utbildningen syftar till att ge en gedigen medicinsk kunskap och bred klinisk färdighet så att den nyutexaminerade kiropraktorn kan verka som trygg primärvårdsgivare redan direkt efter utbildningen. 

Utbildningen till kiropraktor innehåller både teoretiska ämnen och praktiska moment, den är tvärvetenskaplig och bygger på kunskaper inom flera olika områden som exempelvis anatomi, fysiologi, farmakologi, medicin, ortopedi, neurologi, reumatologi, sjukdomslära, bilddiagnostik, beteendevetenskap, rörelsevetenskap och forskningsmetodik. 

I studierna ingår förutom teori och metodik även handledd klinisk tjänstgöring då undersökning, diagnostik och behandling av besvär och funktionsvariationer av olika slag med manuella behandlingstekniker tränas.

LEGITIMATION

Sedan 1999 är kiropraktorer legitimerade av Socialstyrelsen. Det innebär att kiropraktorer och deras tjänster klassas som Hälso- och sjukvård. Kiropraktorer står under gällande Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659), samt under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), vilken är den myndighet som idag står för all tillsyn gällande hälso- och sjukvård.

Titelskydd för kiropraktorer infördes 2006, vilket innebär att endast kiropraktorer med adekvat utbildning och legitimation har rätten att kalla sig för kiropraktor.

ARBETSSÄTT

Kiropraktorer kan hantera besvär från alla rörelseapparatens muskler och leder, samt komma med råd och tips till förändringar och övningar du kan göra själv.
Vid första tillfället hos kiropraktorn tas en utförlig sjukhistoria varefter det görs en noggrann undersökning innefattande bland annat ortopediska och neurologiska test. Härefter ställs en arbetsdiagnos som i sin tur ligger till grund för en behandlingsplan. Det görs även en bedömning på huruvida ditt besvär behöver utredas vidare inom sjukvården, exempelvis hos läkare, eller fysioterapeut/sjukgymnast, eller om det behöver göras provtagning eller bildundersökning.

Kiropraktorns primära manuella arbetsverktyg är ledmobilisering/-manipulation där det "knäcker till", men verktygslådan med olika behandlingstekniker är stor hos kiropraktorerna på Playformance. Det väljs givetvis metod efter vad som bedöms vara lämpligast för patienten och dens besvär från gång till gång, ibland kan detta innebära ingen manuell behandling alls utan endast rådgivning och/eller övningar.

Syftet med konsultationen hos alla våra terapeuter är, utöver att lindra ditt besvär, att ge dig bättre förutsättningar för en rörligare vardag!

VÅRA KIROPRAKTORER

 

Våra kiropraktorer har en 5-årig grundutbildning på universitetsnivå från Odense i Danmark med examen från januari 2012. De är av socialstyrelsen legitimerade kiropraktorer efter en 1-årig AT-tjänst under handledning.

De är medlemmar av
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Alla LKR's kiropraktorer innehar patientförsäkring och tillgång till ett rikt internationellt smörgåsbord av vidareutbildningar och forskning. Genom LKR är de även medlemmar i European Chiropractic Uninion (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC).

Inom LKR är de också medlemmar i sektionen Idrottskiropraktik i Sverige (IKS) och Federation of Sports Chiropractic (FICS).


De är även medlemmar av
Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), som är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner exempelvis över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention och rehabilitering.