NAPRAPAT

UTBILDNING

Utbildningen till naprapat omfattar fyra års heltidsstudier, samt ett år allmäntjänstgöring som i sin tur leder till legitimation.

Utbildningen syftar till att ge en gedigen medicinsk kunskap och bred klinisk färdighet så att den nyutexaminerade naprapaten kan verka som trygg primärvårdsgivare redan direkt efter utbildningen.

Naprapatprogrammet är tvärvetenskapligt och omfattar både teoretiska och praktiska moment. Första halvan av studierna på naprapatprogrammet ägnas åt kurser inom exempelvis anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi och idrottsmedicin. Den andra halvan omfattar specialisering inom huvudämnet naprapati där man får lära sig att undersöka och diagnostisera besvär i muskler och leder samt behärska manuella behandlingstekniker. Under utbildningen får man sin primära praktiska träning genom att behandla patienter på skolans klinik.

LEGITIMATION

Sedan 1994 är naprapat ett legitimationsyrke. Det innebär att naprapater och deras tjänster klassas som hälso- och sjukvård. Naprapater står under gällande Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659), samt under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), vilken är den myndighet som idag står för all tillsyn gällande hälso- och sjukvård.


Titelskydd för naprapater infördes 2007, vilket innebär att endast naprapater med adekvat utbildning och legitimation har rätten att kalla sig för naprapat.

ARBETSSÄTT

Naprapaten kan hantera besvär från alla rörelseapparatens muskler och leder, samt komma med råd och tips till förändringar och övningar du kan göra själv.

Vid första tillfället hos naprapaten tas en utförlig sjukhistoria varefter det görs en noggrann undersökning innefattande bland annat ortopediska och neurologiska test. Härefter ställs en arbetsdiagnos som i sin tur ligger till grund för en behandlingsplan.  Det görs även en bedömning på huruvida ditt besvär behöver utredas vidare inom sjukvården, exempelvis hos läkare, eller fysioterapeut/sjukgymnast, eller om det behöver göras provtagning eller bildundersökning.

Naprapater är kända för att jobba mycket med mjukdelar (exempelvis muskler) innan en eventuell ledmobilisering, men verktygslådan med olika behandlingstekniker hos naprapaterna på Playformance är stor och det väljs givetvis metod efter vad som bedöms vara lämpligast för patienten och dens besvär från gång till gång. Ibland kan detta innebära ingen manuell behandling alls utan endast rådgivning och/eller övningar.

Syftet med konsultationen hos alla våra terapeuter är, utöver att lindra ditt besvär, att ge dig bättre förutsättningar för en rörligare vardag!

VÅRA NAPRAPATER

Våra naprapater har en 4-årig yrkesexamen från Naprapathögskolan i Stockholm. De är av socialstyrelsen legitimerad naprapat efter en 1-årig AT-tjänst under handledning. 

De är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet som stödjer forskning, sätter upp etiska regler för naprapater, arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete och patientsäkerhetsfrågor samt stimulerar till kvalificerad fortbildning. Alla medlemmar har lagstadgad patient- och ansvarsförsäkring.

De är även medlem av Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), som är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner exempelvis över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention och rehabilitering.