ULTRALJUDSDIAGNOSTIKUltraljud är ett utmärkt redskap att ha i jakten på en mer specifik orsak till ett besvär och är i många fall bättre än en MR-undersökning.  

VAD ÄR ULTRALJUD?

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik är en ofarlig metod för att undersöka muskler, senor, ledband, nerver och leder. Det blir en ökad träffsäkerhet för att diagnostisera problem i rörelseapparaten. Både akuta skador och mer långsamt tilltagande överbelastningsskador lämpar sig väl för undersökning med ultraljud.


 • Ultraljud är högfrekventa ljudvågor som inte kan uppfattas av det mänskliga örat.
 • Ultraljudsgivaren avger varje sekund tusentals ljudsignaler som studsar tillbaka till givaren olika beroende på det undersökta organets täthet. 
 • Därefter kan ljudvågorna omvandlas till bild på en skärm.
 • Samtidigt som undersökningen utförs tolkas bilderna, till skillnad från andra undersökningar där bilderna granskas efteråt.

HUR GÅR DET TILL?

Du måste ta av kläderna på den kroppsdel som ska undersökas. Huden över undersökningsområdet smörjs in med en gelé. Den kan kännas lite kall mot huden, men ofta värms den upp lite innan den används. Gelén är till för att ge bilden bättre skärpa och kvalitet.

Därefter pressas ultraljudsgivaren mot huden, det brukar inte att göra ont. Ultraljudsgivaren förs fram och tillbaka över området som ska undersökas och den som undersöker dig gör sin bedömning på plats. 

Efter undersökningen torkas gelén lätt av från huden.


Ultraljud medför ingen skadlig joniserande strålning och påverkas inte negativt av metalliska föremål såsom proteser, skruvar, plattor etc.
För personer med klaustrofobi samt barn som har svårt att ligga still är ultraljud ett bra alternativ till MR.

 

VAD KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Ultraljud ger både en överlägsen upplösning/detaljrikedom samt möjliggör dynamiska undersökningar i realtid. 

Ultraljudsdiagnostik av rörelseapparaten är idag en mycket användbar och tillförlitlig undersökningsmetod i händerna på en kompetent och erfaren vårdgivare.

Du får svar på vad undersökningen har visat direkt i samband med att undersökningen utförts.

Man kan göra en snabb bilddiagnostisk undersökning i realtid av besvär i muskler, senor, leder, ligament, nerver mm.

Diagnostiskt ultraljud hjälper till att hitta den perfekta lokalisationen för att t.ex. köra stötvåg eller använda dry-needling (akupunktur) eller optimera ett behandlingsförlopp.

FRÅGESTÄLLNINGAR SOM KAN UNDERSÖKAS

 • Impingement i axeln​
 • Slemsäcksinflammation i axeln
 • Skador på rotatorkuffen
 • Bicepsruptur & bicepstendinos
 • Tennis- & golfarmbåge
 • Nervinklämningar i armar och ben
 • Tennisleg/gubbvad
 • Hälseneruptur & hälseneinflammation/tendinos
 • Slemsäcksinflammation i foten
 • Hälsporre/plantarfascit
 • Peroneustendinit & peroneusluaxtion

Med ultraljud kan man snabbt undersöka exempelvis senor eller nervstrukturer i händer och fötter.