MEDICINSK MASSAGETERAPEUT

 
 

VÅR MASSAGETERAPEUT

Vår massageterapeut har en 18 månaders utbildning från Blindinstitutet i Köpenhamn (IBOS), Danmark. Han har jobbat som massageterapeut sedan 2007.  Han har vidareutbildat sig till instruktör i minfulness (medveten närvaro) med en 8-veckors kurs hos At Work i Köpenhamn. 

Han är medlem av Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), som är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer, idrottslärare och andra med särintresse inom idrott. Idrottsmedicin spänner exempelvis över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention och rehabilitering.

UTBILDNING TILL MASSÖR/MASSAGETERAPEUT

Det finns olika långa utbildningar för att bli massör eller massageterapeut, allt från helgkurser till heltidsstudier över 1-2 år. 

En massageterapeut har en större kunskap om anatomi, fysiologi och sjukdomslära och jobbar med ”behandling av sjukdom eller skada”. Det gör inte massören med en helgkurs i bagaget.

REGLERING

Massageterapi är inte reglerat enligt lag i Sverige, vilket innebär i princip att vem som helst får kalla sig massör och massageterapeut.

ARBETSSÄTT

Massageterapeuten utgår från klassisk svensk massage, som bygger på kroppens anatomi och fysiologi. Det är en massage som består av strykningar och tryck. Därifrån byggs det på med till exempel andra massagetekniker, triggerpunktsbehandling, stretching och mobilisering.

Syftet med konsultationen hos alla våra terapeuter är, utöver att lindra ditt besvär, att ge dig bättre förutsättningar för en rörligare vardag!