JÄMFÖR VÅRT UTBUD


VAD ÄR SKILLNADEN PÅ KIROPRAKTOR, NAPRAPAT OCH MASSÖR?

Syftet med behandlingen hos alla våra terapeuter är, utöver att lindra ditt besvär, att ge dig bättre förutsättningar för individanpassade övningar och träning i allmänhet. På så vis vill vi hjälpa dig till en rörligare vardag. 


Både kiropraktorer och naprapater tar en utförlig sjukhistoria och gör en noggrann undersökning bestående av till exempel test av rörelseförmåga och ortopediska och neurologiska test. De gör en bedömning av besvär från alla rörelseapparatens muskler och leder och ställer en arbetsdiagnos som ligger till grund för en behandlingsplan. Båda yrkesgrupperna kommer med råd och tips till förändringar och övningar du kan göra själv.

Det görs även en bedömning på huruvida ditt besvär behöver utredas vidare inom sjukvården exempelvis hos läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast eller om det behöver göras provtagning eller bildundersökning.


Kiropraktorernas primära arbetsverktyg är ledmobilisering i form av manipulationsbehandling där det "knäcker till", medan naprapaten jobbar mer med djupgående mjukdelsbehandling inför ledmobilisering. Bägge har dock en stor verktygslåda av olika behandlingstekniker och väljer metod efter vad som bedöms vara lämpligast för patienten och dens besvär från gång till gång, ibland kan detta innebära ingen manuell behandling alls utan endast rådgivning och/eller övningar.


Massageterapeuten hjälper dig med friskvård, ömma och stela muskler och avslappning. Här görs ingen bedömning av ditt besvär, men det kan ges en rekommendation att träffa till exempel kiropraktor/naprapat om inte besväret kan lindras endast med massage.


Vem man väljer att gå till handlar mycket om egen preferens.


Nedan har vi listat klinikens terapeuter och deras tjänster så att du själv kan jämföra!

Välkommen till #enrörligarevardag!

FRÅN 550 KR

 • Alla besvär
 • Alla åldrar
 • Utförlig sjukhistoria
 • Noggrann undersökning
 • Bedömning/diagnos
 • Behandlingsplan
 • Olika behandlingsmetoder
 • Ledmobilisering
 • Rådgivning
 • Egenvård och övningar

 

FRÅN 650 KR

 • Alla besvär, från 6 år
 • Utförlig sjukhistoria
 • Noggrann undersökning
 • Bedömning/diagnos
 • Behandlingsplan
 • Olika behandlingsmetoder
 • Djupgående mjukdelsbehandling
 • Ledmobilisering
 • Rådgivning
 • Egenvård och övningar

 

FRÅN 400 KR

 • Från 8 år
 • Kort sjukhistoria
 • Ömma/stela muskler
 • Friskvård
 • Avslappning
 • Anti-stress
 • Massage
 • Djupgående mjukdelsbehandling
 • Stretching
 • Egenvård och övningar

 

* Avsatt tid, behandlingstiden är ofta kortare.