JÄMFÖR VÅRT UTBUD


KIROPRAKTOR, NAPRAPAT ELLER MASSAGETERAPEUT?

Syftet med behandlingen hos alla våra terapeuter är, utöver att lindra ditt besvär, att ge dig bättre förutsättningar för en rörligare vardag.

Det viktiga enligt oss är inte vem du går till utan att du känner dig trygg med den du väljer, och att du får en korrekt bedömning av ditt besvär.
På Playformance har vi ett nära samarbete och kan diskutera ditt patientfall om behandlingen inte ger det resultat vi förväntar. 


Både kiropraktorer och naprapater  har gedigna utbildningar och jobbar med smärta och andra besvär och sjukdomar i rörelseapparaten. De innehar legitimation från Socialstyrelsen och står under tillsyn av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Deras tjänster räknas som sjukvård, de har tystnadsplikt och journalplikt precis som en läkare.

De tar en utförlig sjukhistoria och gör en noggrann undersökning bestående av till exempel test av rörelseförmåga och ortopediska och neurologiska test. De gör en bedömning av besvär från alla rörelseapparatens muskler och leder och ställer en arbetsdiagnos som ligger till grund för en behandlingsplan. 
Båda yrkesgrupperna kommer med råd och tips till förändringar och övningar du kan göra själv.

Det görs även en bedömning på huruvida ditt besvär behöver utredas vidare inom sjukvården exempelvis hos läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast eller om det behöver göras provtagning eller bildundersökning.

Traditionellt är kiropraktorernas primära arbetsverktyg ledmobilisering i form av manipulationsbehandling där det "knäcker till", medan naprapaten jobbar mer med djupgående mjukdelsbehandling inför en något lättare ledmobilisering. Bägge yrkesgrupperna har dock en stor verktygslåda av olika behandlingstekniker och väljer metod efter vad som bedöms vara lämpligast för patienten och dens besvär från gång till gång, ibland kan detta innebära ingen manuell behandling alls utan endast rådgivning och/eller övningar, eller att man rekommenderar behandling hos andra yrkesgrupper.

Massageterapeuten hjälper dig med friskvård, ömma och stela muskler och avslappning. 

Här görs endast en kortare sjukhistoria och en lättare undersökning. 
Om inte besväret kan lindras endast med massage kan du få en rekommendation om att träffa en av våra kiropraktorer/naprapater . 

Man kan även kombinera en fokuserad massagebehandling och återbesök till kiropraktor/naprapat.


Nedan har vi listat klinikens terapeuter och deras tjänster så att du själv kan jämföra!

Välkommen till #enrörligarevardag!

BIRTHE ROSENBLAD
JOHAN ROSENBLAD

FRÅN 680 KR

 • Alla besvär, 0 år - 100 år +
 • Utförlig sjukhistoria
 • Noggrann undersökning
 • Bedömning/diagnos
 • Behandlingsplan
 • Olika behandlingsmetoder
 • Ledmobilisering/-manipulation
 • Ultraljudsdiagnostik (Johan)
 • Rådgivning
 • Egenvård och övningar

SARA LILJENBORG
JOHN ANDERBERG

FRÅN 680 KR

 • Alla besvär, från 6 år - 100 år +
 • Utförlig sjukhistoria
 • Noggrann undersökning
 • Bedömning/diagnos
 • Behandlingsplan
 • Olika behandlingsmetoder
 • Ledmobilisering/-manipulation
 • Stötvågsbehandling
 • Rådgivning
 • Egenvård och övningar

PETER WEICHEL

FRÅN 480 KR

 • Från 8 år - 100 år +
 • Kort sjukhistoria
 • Ömma/stela muskler
 • Friskvård
 • Guidning i Mindfulness
 • Anti-stress massage
 • Svensk klassisk massage
 • Djupgående mjukdelsbehandling
 • Gravidmassage
 • Egenvård och övningar

* Avsatt tid, behandlingstiden är ofta kortare.